Fundacja na rzecz Wolności i Rządów Prawa “Instytut Cycerona” jest niezależną organizacją pozarządową, której nadrzędnym celem jest współtworzenie oraz wspieranie, poprzez reprezentację procesową oraz wsparcie eksperckie, prawnych i pozaprawnych inicjatyw w zakresie praworządności oraz szeroko pojętych praw człowieka, w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

Numer KRS 0000943733